i
Registered Address

KhatuShyam Infotech Studies Pvt.Ltd. 209, 2nd Floor, Parasmani Complex, Nada Khada Chowk, Bapu Bazar, Udaipur (Raj.) - 313001

Email : Khitsinstitute@gmail.com, dakshdevelopersbegins@gmail.com

About Franchise

Udaipur @ 9414159702

Jammu (J & K) @ 9622572426, Ajmer (Raj.) @ 9829301130, Surat (Guj.) @ 7976129338, Jaipur (Raj.) @ 7014893077, Ahmedabad (Guj.) @ 9998801588, Varanasi (U.P.) 06306121202, Pune (Maharashtra) @ 9403989070